Przejdź do treści
stumilowy-las
Banner 0
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Przejdź do stopki

O Nas

Treść

Nasze motto:

Wspieramy naszych małych podopiecznych, aby wyrośli na samodzielnych i odważnych ludzi, którzy potrafią sprostać wymaganiom otoczenia. Jesteśmy zespołem pasjonatów, który na pierwszym miejscu stawia dobro i radość dzieci. 

Celem, jaki stawia sobie nasz żłobek, jest prawidłowy  rozwój wszystkich podopiecznych. Przy realizacji tego zadania dbamy o to, aby maluchom nie brakowało okazji do radości z powodu bycia dzieckiem. W trosce o harmonijny rozwój naszych maluchów prowadzimy liczne zajęcia, mające na celu prawidłowy rozwój w sferze poznawczej, ruchowej i społecznej. Podejmujemy różnorodne działania ukierunkowane na wzmacnianie zachowań pozytywnych i rozwój pojawiających się umiejętności. Nasz żłobek  zachęca do myślenia i kreatywności, stosownie do możliwości indywidualnych każdego dziecka – tak aby mogły one osiągać sukcesy, cieszyć się nimi i być zadowolone z siebie. W radosnej atmosferze, poprzez zabawę maluchy uczą się nawiązywania, utrzymywania i pogłębiania kontaktu z rówieśnikami. Stawiane przed dziećmi cele i organizowane dla nich – oraz wspólnie z nimi – aktywności zachęcają do kreatywności i samodzielnego myślenia. Dostosowane są przy tym do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego dziecka. ​​   

Szkolimy przyszłych opiekunów żłobkowych - jeśli chcesz odbyć u nas praktykę i uzyskać uprawnienia wejdź na stronę:  https://www.akademiaopiekuna.com/

 

 

Zapraszamy

26500