Przejdź do treści
stumilowy-las
Banner 0
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Przejdź do stopki

Plan dnia

Treść

Przedszkole nasze czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.00 - 17.00
(6:30 - 17:00 od 1 września 2018)

ROZKŁAD DNIA

 

6.30 - 9.00 
-Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne. 
-Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju dziecka, działania edukacyjne dla dzieci z deficytami rozwojowymi i dla dzieci zdolnych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, wychowawczym. 
-Zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe.

9.00 - 9.30
-I śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Zabiegi higieniczne.

9.30 - 11.30
-Realizacja zadań edukacyjnych w różnych sferach aktywności dziecka, dostosowane do jego możliwości, realizowana według wybranego programu wychowania przedszkolnego w oparciu o podstawę programową. 
-Zabawy ruchowe/ dowolne 
-Czynności porządkowe i higieniczne.

11.30 - 12.00
- drugie śniadanie

12.00 - 13.00
-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe w przedszkolu  (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych).

13.00 - 13.30
-Przygotowanie do obiadu; zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe.

13.30 
-Obiad; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne..

14.00 - 16.00
-Poobiedni relaks.
  W grupach młodszych odpoczynek po obiedzie połączony ze słuchaniem ulubionych bajek.
  W grupach starszych wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych (ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia). Praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, praca w małych zespołach, zabawy swobodne. 
-Zabawa ruchowa i czynności higieniczno – porządkowe.

16.00 - 16.30
-Podwieczorek, czynności samoobsługowe.

16.30 - 17.00-Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, czynności samoobsługowe. 
-Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne, inne (w razie niesprzyjających warunków atmosferycznych).
Ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych.

26500